ลูกค้าเดินทางมาจากฉะเฉิงเทราเพื่อมาเปลี่ยนเลนส์กล้องหลัง
เนื่องจากลูกค้าได้ทำเครื่องร่วงทำให้บริเวรเลนส์กล้องมีรอยแตก
หากไม่รีบซ่อมจะทำให้กล้องหลังเสียได้