แก้ iPhone แอปเปิ้ลค้าง แบบข้อมูลไม่หายส่วนมากจะเกิดจากหน่วยความจำในตัวเครื่องใกล้จะเต็มโดยการใช้โปรแกรมพิเศษเฉพาะทางในการแก้ไขเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม